Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ISO_banner1.jpg
  • ISO_banner2.jpg
  • ISO_banner3.jpg

Asbestipurku

Asbestia, eli kuitumaisia silikaattimineraaleja on käytetty vuosien saatossa lukuisissa eri rakennusmateriaaleissa, joita tunnetaan yli 200. Yleisimmät asbestipitoiset materiaalit ovat putki- ja paloeristeet, liimat, maalit, rakennuslevyt, laastit, kaakelit ja lattiamatot. Käytännössä lähes jokaisessa 60-, 70- ja 80-luvulla rakennetussa rakennuksessa on käytetty jotakin asbestipitoista materiaalia. Asbestipurkutyö on luvanvaraista ja vaatii erikoisosaamista.

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista ja aiheuttaa monia kuolemaan johtavia tauteja!

Asbestikartoitus

Mikäli on syytä epäillä, että rakennuksessa esiintyy asbestipitoisia materiaaleja, ei niiden purkutöihin saa koskaan ryhtyä ennen asbestipitoisuuksien selvittämistä, eli asbestikartoitusta (Vnp 798/2015). 

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lue lisää: Asbestikartoitus

Asbestin purkutyö

Työsuojeluviranomaisen yritykselle myöntämän luvan eli valtuutuksen lisäksi, myös työntekijöillä on oltava koulutus asbestipurkutyöhön. Asbestille altistuminen on terveydelle erittäin haitallista (ks. Terveydelliset haitat -osio),

Lue lisää: Asbestin purkutyö