Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • ISO_banner1.jpg
  • ISO_banner2.jpg
  • ISO_banner3.jpg

Asbestin purkutyö

Työsuojeluviranomaisen yritykselle myöntämän luvan eli valtuutuksen lisäksi, myös työntekijöillä on oltava koulutus asbestipurkutyöhön. Asbestille altistuminen on terveydelle erittäin haitallista (ks. Terveydelliset haitat -osio),

eikä siltä suojatuminen kotikonstein onnistu, sillä erittäin hienojakoinen pöly läpäisee tavalliset suojaimet ja suodattimet. Tästä syystä asbestityöt pitää jättää aina valtuutetuille ammattilaisille.

Asbestipurkutyössä on oltava työhön soveltuvat suojaimet ja käytettävien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien valinnasta on määräyksiä työsuojeluhallituksen päätöksessä hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista (231/1990). Asbestityöstä on annettu valtioneuvoston päätös (VNp 1380/1994) ja valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (318/2006).