ASBESTIKARTOITUKSET

  • Asbestikartoituksessa on paikallistettava saneerattavassa kohteessa oleva asbesti, selvitettävä asbestia sisältävien materiaalien määrä ja laatu sekä sijainti kartoitettavassa kohteessa
  • Asbestilainsäädäntö muuttui 1.1.2016 alkaen ja lainsäädännön muutoksen yhteydessä kartoituksen tekeminen tuli pakollisiksi ennen saneeraustoimien aloittamista kaikissa purkukohteissa, jotka ovat valmistuneet 1994 tai ennen vuotta 1994 ja voidaan olettaa asbestin esiintymistä. Kartoituksen tekemisestä vastaa aina rakennuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.
  • https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=798%2F2015#Pidp446055328
  • Asbestikartoitusraportin laadintaperusteet pohjautuvat Valtioneuvoston asetukseen 798/2015 asbestityön turvallisuudesta, sekä ohjeesta RT 08-10521 ja korteista KH 90-00181 ja LVI 00-10218.
Scroll to top