ÖLJYSÄILIÖIDEN PUHDISTUS- JA TARKASTUSTYÖT SEKÄ KÄYTÖSTÄ POISTO

  • Säiliön käyttöikää voidaan pidentää huolehtimalla säiliön säännöllisestä puhdistuksesta. Suoritamme öljy- ja bensiinisäiliöiden tyhjennykset, puhdistukset, tarkastukset ja purkutyöt, niin sisä- kuin ulkotiloissa.
  • Pohjavesialueilla maanalaisten öljysäiliöiden tarkastus on pakollista ja se on tehtävä ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Muualla kuin pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljy- ja polttoainesäiliöt tulee mm. Kouvolassa tarkastuttaa ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliöt on tarkastettava aina edellisessä tarkastuksessa annetun kuntoluokituksen mukaisesti, kuitenkin vähintään 10 vuoden välein. Pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt saa tarkastaa vain Tukesin hyväksymä tarkastusliike.
Scroll to top